فعالیت کلی شرکت

شرکت NedGate در رتردام قلب اقتصادی هلند و بزرگترین بندر تجاری اروپا واقع است. به منظور پاسخگوئی بهتر به نیازهای شما در کنار تمامی امکانات و زیر ساختهای لازم تیمی مرکب از متخصصان ایرانی و هلندی را در این مجموعه گرد هم آورده ایم تا کلیه خدمات مورد نیاز برای ایجاد، اداره ونیز توسعه کسب وکار شما را در هلند فراهم آورند. این خدمات در قالب سه بسته پایه، طلائی و الماسی طراحی شده و با بررسی میزان و زمینه فعالیت شما پیشنهاد می گردد.

سالها تجربه ایجاد و مدیریت شرکتهای بین المللی فعال، توانمند و پیشرو در هلند، در زمینه های مختلف شامل مدیریت پروژه های بزرگ نفتی و صنعتی، مدیریت تامین و تدارکات، IT و نرم افزار ، مشاوره مدیریت و تجارت و نیز آموزشهای دانشگاهی(MBA)، توانمندی،دانش بازار و ارتباطات کلیدی را برای این مجموعه فراهم آورده است. با این پشتوانه و با همکاری زبده ترین و با تجربه ترین مشاوران مدیریت بین المللی، متخصصین کسب وکار ، وکلای تجاری، حقوقی و مهاجرت و نیز حسابداران خبره بسته های خدمتی ویژه ای طراحی کرده ایم که از سویی ریسک، هزینه و سرمایه مورد نیاز شما را برای ایجاد کسب و کار در هلند کمینه و از سوی دیگر امکان موفقیت شما در بهره برداری از فرصتهای موجود دراین کشور را بیشینه می نماید.